Kniha - Silový tréning v armwrestlingu

€15
Skladom

Obsah

1 Silové schopnosti

1.1 Členenie silových schopností

1.2 Základné činitele ovplyvňujúce svalovú silu

1.2.1 Anatomické faktory

1.2.2 Fyziologické faktory

1.2.3 Biomechanické podmienky pohybu

1.2.4 Biochemické faktory

1.2.5 Psychické faktory

1.2.6  Neuroregulačné faktory

1.2.7  Vedomostné faktory

2. Silový tréning

2.1 Prostriedky, metódy a princípy používané v silovom tréningu

3.  Silový tréning v armwrestlingu

3.1 Tréningové  zaťaženie troch majstrov Európy v armwrestlingu

3.2 Doležitosť správneho rozcvičenia v silovom tréningu armwrestlerov

3.3  Zaradenie Self Myofascial Release do tréningu armwrestlerov

3.4 Armwrestlingový zápas ako hlavný test sily

3.5  Nové trendy v diagnostike silových schopností armwrestlerov

3.6 Vplyv statického predvyčerpania na silové parametre armwrestlerov

3.7  Zhyby v kondičnej príprave armwrestlerov

3.8  Rozvoj silových schopností pomocou rozdielnych armwrestlingových tréningových programov a ich vplyv na výsledok v zápase

Tréning „A“  (činkový)

Tréning „B“  (stolíkový)

3.8.1 Vplyv  programov „A“ a „B“ na silové schopnosti

3.8.2 Vplyv  programov „A“ aj „B“ na výsledok v zápase

3.8.3  Počet víťazstiev dosiahnutých v zápasoch

3.8.4  Vzájomná závislosť medzi silovými testami a výkonom v zápase

3.8.5  Odporúčanie pre športovú prax

4  Tréningový sytém HAST pre rozvoj silových schopností v armwrestlingu

4.1  Tréningový objem v armwrestlingovom tréningu

4.2  Tréningová intenzita v armwrestlingovom tréningu

4.3  Tempo v armwrestlingovom tréningu

4.4  Čas pod napätím v armwrestlingovom tréningu

4.5   Dĺžka intervalu odpočinku v armwrestlingovom tréningu

4.6.  Čo treba vedieť o HAST

Záver

Zoznam bibliografických odkazov

Vyrobené v EÚ
Vyrobené v EÚ
Kvalitné materiály
Kvalitné materiály
Testované športovcami
Testované športovcami
Novinky a zľavy
Novinky a zľavy